โครงการอบรมเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติตวันที่ 4-6 ก.ย.52 อบต.เมืองเพีย จัดอบรมเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติต,เยาวชนอาสาป้องกันอุบัติเหตุ และ เครือข่ายวิทยากรเยาวชน ณ ห้องประชุมฟ้าหลวงรีสอร์ท Cheap Swiss Replica

ปรับปรุงล่าสุด 29/11/2009