งานเกษียณอายุข้าราชการวันที่ 11 ก.ย.52 มุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการของ ผศ.ดร.อำพัน ด้วงแพง ฟ้าหลวงรีสอร์ท ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงาน Replica Watches

ปรับปรุงล่าสุด 30/11/2009