โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลโนนหวายร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท Cheap UK Replica


ปรับปรุงล่าสุด 30/11/2009