โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 26-27 ก.ย.52 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และสกลนคร จัดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะหลัก ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท Top Quality Replica Watches

ปรับปรุงล่าสุด 30/11/2009