โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายวันที่ 8-9 ต.ค.52 สมาคมนักพัฒนากำลังคนและผู้นำด้านสุขภาพภาคประชาชน(สภช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนและอาสาสมัครในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2552 ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท UK Replica Watches


ปรับปรุงล่าสุด 30/11/2009