ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพวันที่ 14-18 ต.ค.52 อบรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.ต้น รุ่น 1 ค่าย 3 จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท Replica Watches UK

ปรับปรุงล่าสุด 30/11/2009