การนำเสนอแผนปฏิบัติการระดัยหน่วยงานวันที่ 17-18 พ.ย.52 โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี จัดอบรมการนำเสนอแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานและติดตามปีเมินผล รพ.กุมภวาปี ประจำปี 2553 ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท fake watches

ปรับปรุงล่าสุด 30/11/2009